•  

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Uvjeti poslovanja uređuju odnos između nas (OPG Decora) i vas kao naručitelja odnosno kupca te se utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, dostave i reklamacije proizvoda koji su naručeni od strane kupca putem web stranice www.decora.hr Prilikom naručivanja kupac snosi odgovornost za točnost unesenih podataka. Naručivanjem s ove stranice kupac prihvaća slijedeće trenutno važeće uvjete poslovanja. Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta kupnje te izmjene sadržaja Web stranica, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne najave te isključujemo svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Uvjeti korištenja prikazani na ovim stranicama smatraju se predugovornim obavijestima.

Slanjem narudžbe i prihvaćanjem naših uvjeta poslovanja, sklapate s nama ugovor o kupoprodaji na daljinu. Ugovor koji sklapate s nama jednokratan je ugovor o kupoprodaji na daljinu koji je konzumiran isporukom naručenih biljaka te izvršenim plaćanjem.

Predmet ugovora je kupnja proizvoda dostupnih u Web Shopu po objavljenoj cijeni u trenutku sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje vas kao kupca u trenutku kada vam mi potvrdimo narudžbu koju ste nam poslali putem Web Shopa. Stavljanjem proizvoda u košaricu i obavljanjem kupnje jednako je davanju ponude, koju vam mi nakon prihvaćanja potvrđujemo slanjem maila. Potvrđene narudžbe imaju obvezu plaćanja.

Sva komunikacija s nama (predugovorna komunikacija), bilo putem pisanih medija bilo telefonski, koja se odvija prije potvrde same narudžbe spada u predugovorne obavijesti te zajedno s ovim uvjetima poslovanja čine sastavni dio ugovora. Nakon što potvrdite narudžbu ili izvršite avansno plaćanje ugovor se smatra sklopljenim.

POVRAT BILJAKA I PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Zakon o zaštiti potrošača omogućava vam pravo na predomišljanje i vraćanje naručenih proizvoda bez navođenja razloga, te odgodu narudžbi u roku od 14 dana od potvrde narudžbe. Nakon što potvrdite narudžbu možete u roku od 14 dana odustati od naručenih biljaka ako one nisu već spakirane i poslane na vašu adresu.
Ako kupac želi izvršiti zamjenu ili povrat sadnica, može to napraviti u roku 14 dana nakon primitka pošiljke. Troškove povratka i slanja nove robe snosi kupac. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami i u slučaju da iskoristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora i u slučaju da roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode na uobičajen način.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka (najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora) pošaljete robu nama.
Povrat novca bit će izvršen nakon što nam roba bude vraćena, uplatom na Vaš bankovni račun.
Svaka je biljka pregledana prije slanja te vam uvijek šaljemo najbolje sadnice koje imamo na raspolaganju pa se nadamo da neće biti problema u vezi kvalitete biljaka.

Ako dođe do većih oštećenja biljaka prilikom transporta molimo vas da nas odmah kontaktirate pisanim putem u roku od 2 dana. Moguće je da zatražimo od vas da nam pošaljete sliku kako bi utvrdili štetu. Za totalne štete nastale tijekom transporta ili gubitak paketa, prema zakonu o obaveznim odnosima, odgovara transporter dobara.

Ne smatramo se odgovornim za neuspjeh biljaka ako ih posadite na krivi položaj, krivo zalijevate, krivo rukujete s njima (orezivanje, okopavanje…) ili ako ne poštujete minimalne zimske temperature. Molimo vas da nas kontaktirate ako imate neke sumnje u vezi s nekom vrstom prije potvrđivanja narudžbe. Rado ćemo vas savjetovati u vezi za svakom biljkom.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti poslanih biljaka koje je rezultat rukovanja istima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode i obilježja proizvoda. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat pogrešnog rukovanja, zadržavamo pravo naplatiti se iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Morate biti svjesni da kada biljke naručite u rano proljeće ili jesen, a kada su iste bez lisne mase odnosno u mirovanju, što je uobičajeno i prirodno za većinu trajnica to ne predstavlja razlog za prigovor i eventualni povrat.

OPG Decora zadržava pravo odustajanja od izvršenja narudžbe u slučaju neraspoloživosti proizvoda ili drugih teškoća, o čemu će informirati kupca. Prodavatelj također može odbiti narudžbu u slučaju sumnje na malverzaciju/prijevaru ili na loše namjere kupaca.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ime, prezime i adresa kupca __________________________________________________________

Prima: OPG Decora, Strana 13/2, 52420 Buzet, email: info@decora.hr, tel.052 662 181

Ja___________________ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe:

___________________________, naručene dana:______________ i primljene dana:_____________.

Potpis potrošača:

Datum:

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Kada kod preuzimanja pošiljke uvidite očiti nedostatka proizvoda (npr. Veliko oštećenje pakete/ambalaže), niste dužni dopremljeni proizvod kao takvog preuzeti, može odbiti primitak. Vrlo je važno da u tom slučaju dostavljaču navedete da je razlog odbijanja primanja paketa grubo oštećenje istog. U tom slučaju ne snosite troškove dostave.

Naručitelj je dužan pregledati primljene sadnice te o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima. Smatra se, da proizvodi koji su se uredno zaprimili od strane kupca, nisu imali vidljivi nedostatak/oštećenje.

Kada se pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom proizvoda (npr, kriva boja cvijeta, a sadnicu ste dobili kada nije bila u cvatu), dužni ste nas o tome obavijestiti, pod prijetnjom gubitka vaših prava. Ne odgovaramo za nedostatke uočene nakon proteka 1 godine od preuzimanja paketa.

Naručitelj ima pravo na povrat proizvoda koji su oštećeni a oštećenje nije nastalo prilikom transporta. Ako je reklamacija opravdana, sadnice će vam biti zamijenjene te biti poslana nova pošiljka bez dodatnih troškova.

Ako utvrdimo nedostatak na našim proizvodima možemo vam ponudite sljedeće opcije:

● predati drugi proizvod bez nedostatka
● sniziti cijenu proizvoda s nedostatkom i nadoknaditi razliku cijene
● raskinuti ugovor i kupcu nadoknaditi iznos plaćen za proizvod s nedostatkom.

PRIGOVORI

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi poslanoj putem pošte ili elektroničke pošte, na adresu: OPG Decora, Branimir Petriševac, Strana 13/2, 52420 Buzet ili na e-mail adresu: info@decora.hr

Obvezujemo se odgovoriti u pisanom obliku na zaprimljene prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U pisanom prigovoru molimo vas da navedete:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora:
Prigovor:

U slučaju da kupac naruči robu, a odbije je platiti i primiti zadržavamo pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova. Ako vas dostavna služba ne nađe kod kuće u više navrata te ne uspije dostaviti paket s biljkama i vrati nam ga, zadržavamo pravo da vam naplatimo troškove slanja i manipulacije te iznos cijele narudžbe ako se biljke vrate nakon dugog putovanja u jako lošem i u neupotrebljivom stanju.

Molimo vas da prilikom primanja paketa isti pregledate te da utvrdite eventualna oštećenja i lomove. Paket imate pravo otvoriti u prisustvu dostavljača. Za sve štete nastale tijekom transporta i/ili za uništavanje paketa treba sastaviti službeni zapisnik na licu mjesta. Bez zapisnika o nastaloj šteti eventualne naknade neće se moći zatražiti od strane dostavljača.

Slanjem narudžbe smatramo da prihvaćate ove uvjete poslovanja.

Vaša je odgovornost pročitati ove uvjete korištenja. Suprotno postupanje oslobađa nas od bilo kakve odgovornosti.

Uvjeti poslovanja objavljeni na ovim stranicama predstavljaju one koji su uvijek aktualni te važeći u trenutku vaše narudžbe.


Ako niste suglasni s ovim uvjetima poslovanja molimo vas da ne šaljete narudžbe te da ne koristite naše stranice.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Nama je iznimno bitno da naši kupci budu zadovoljni našim proizvodima i ulažemo dobru volju da svaki eventualni spor ili pritužbu riješimo sporazumno i mirnim putem. Ovime obavještavamo kupce o pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

PRAVILA PRIVATNOSTI – GDPR UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke (sukladno definicijama europskog Zakona o obradi podataka) kako bismo pružili naše usluge. Promidžba naših proizvoda i pružanje informacija u vezi s proizvodima itd.

Korisnik prilikom naručivanja biljaka dostavlja nam svoje podatke o Imenu i Prezimenu, Adresi stanovanja, Telefonskog broja te kontakt E-mail adresu kao i podatke o željenim / Naručenim proizvodima. Podatke koje nam dostavljate su minimalni i Osobni podaci koje nam dostavljate prilikom narudžbe koriste se isključivo za isporuku narudžbe odnosno izradu računa. S obzirom na to da slanjem narudžbenice potpisujete ugovor o kupnji proizvoda s nama te pristajete na naše uvijete poslovanja, ovi su podatci obavezni po drugim zakonima. Bez davanja tih osnovnih podataka nažalost nećemo vam moći pružiti uslugu.

Zbog poreznih i drugih propisa dužni smo sačuvati podatke o naplati/narudžbama na razdoblje od 10/5 godina. Podatke u ovu svrhu čuvamo isključivo u pisanom/printanom obliku u našoj arhivi. Vaše osobne podatke navedene u narudžbenici ne koristimo u svrhu slanja obavijesti o našim proizvodima ili akcijama niti ih proslijeđujemo trećim stranama. Na zahtjev nadležnih institucija dužni smo dati informacije i vaše osobne podatke u skladu sa zakonskim odredbama.

Za sva eventualna pitanja možete nam se obratiti putem maila (info@decora.hr) ili na broj telefona 052 662 181.